Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1236159

I Kimyasal bağ enerjileri moleküller arası etkileşim kuvvetleri enerjilerinden daha yüksektir. 

II Atomların değerlik kabuklarından elektron vermeleri veya almaları ile iyonik bağlar oluşmaktadır.

III Atom elektronlarının ortaklaşa kullanılması ile belirli geometrilere sahip moleküller kovalent bağlar ile oluşmaktadır.

Kimyasal bağlar ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Sadece I


Yanıt Açıklaması:

Kimyasal bağ enerjileri moleküller arası etkileşim kuvvetleri enerjilerinden daha yüksektir. 

Atomların değerlik kabuklarından elektron vermeleri veya almaları ile iyonik bağlar oluşmaktadır.

Atom elektronlarının ortaklaşa kullanılması ile belirli geometrilere sahip moleküller kovalent bağlar ile oluşmaktadır.

 İfadelerinin tamamı doğrudur.

Yorumlar
  • 0 Yorum