Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1243020

Primer hücre duvarının en önemli bileşeni hangisidir?


Glikoprotein

Selüloz

Hemiselüloz

Pektin

Glukoz


Yanıt Açıklaması:

Primer hücre duvarının en önemli bileşeni polisakkaridlerden selülozdur. Selüloz büyük doğrusal glukoz polimeridir. Her bir selüloz polimeri birleşerek mikrofibril demetlerini oluşturur. Selüloz mikrofibrilleri diğer polisakkarit sınıfları olan hemiselüloz ve pektinlerle hidrojen bağları yaparak çapraz-bağlanır ve matriks yapıyı meydana getirir. Hücre büyümeyi durdurduğunda yapıya daha fazla bileşen eklenerek sert ve kalın sekonder duvar oluşturulur. Pektin α-D-galactosyluronic asid içeren bir heteropolisakkarid olup ekstensin ise hidroksiprolince zengin bir glikoproteindir. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum