Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1281579

Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması hangi bilim dalının çalışma alanıdır?


Sitoloji

Embriyoloji

Fizyoloji

Ekoloji

Histoloji


Yanıt Açıklaması:

Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması “Hücre Biyolojisi  başka bir ifade ile Sitoloji" biliminin çalışma alanıdır ve tek-hücreli organizmalardan çok-hücreli organizmalara kadar geniş bir yelpazede mikroskobik ve moleküler düzeylerde çalışılmaktadır. Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum