Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356617

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde hücre zarı ile ilgili doğru olan ifadeler bir arada verilmiştir?

I) Tüm biyolojik zarlar kapalı ince tabaka yapılardır.

II) Zarların iç ve dış yüzeyleri birbiri ile aynıdır yani simetriktir.

III) Zar lipitleri hem hidrofilik hem de hidrofobik kısımlara sahiptir.

IV) Glikolipitlerden sfingomiyelin ve fosfatidilkolin sitoplazmik yüzeyine bakarken fosfatidilserin, fosfatidilinositol ve fosfatidiletanolamin hücre dış yüzeyine doğru yer alır.


I ve II

I ve III

I, III ve IV

I,II ve III

I, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Tüm hücrelerin zarı, ilk defa 1972 yılında Singer ve Nicolson tarafından ileri sürülen akışkan mozaik zar model denilen saydam ve esnek fosfolipit ve diğer lipitlerin oluşturduğu çift tabakalı bir yapıdadır. Tüm biyolojik zarlar kapalı ince tabaka yapılardır ve hücre-içi ve dışı arasında ya da ökaryotik hücrelerde organel içi ya da sitoplazma arasında moleküllerin hareketini kontrol ederler. Zar lipitleri hem hidrofilik hem de hidrofobik kısımlara sahiptir ve bu özelliklerinin sonucu kendiliklerinden kapalı iki tabakalı yapılar oluştururlar. Tüm bu moleküllerin yerleşme düzeninden dolayı zarların iç ve dış yüzeyleri birbirinden farklıdır yani asimetriktir. Karbonhidrat ve proteinden oluşan hücre yüzeyine bakan glikoproteinler ile karbonhidrat ve lipitten oluşan glikolipitler şeklinde organize olurlar. Glikolipitlerden sfingomiyelin ve fosfatidilkolin hücre dış yüzeyine bakarken fosfatidilserin, fosfatidilinositol ve fosfatidiletanolamin sitoplazmik yüzeyine doğru yer alır. II ve IV. ifadeler yanlıştır bu nedenle doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum