Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356652

Hangisi kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan hücre yüzey glikoproteinleridir? 


Kadherin 

Selektin

İntegrin

İmmünoglobin

Kollajen


Yanıt Açıklaması:

Kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan hücre yüzey glikoproteinleri selektinlerdir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum