Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356667

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri bitki hücrelerinde yoktur?

I. Vakuol

II. Plastid

III. Sentrozom


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-III


Yanıt Açıklaması:

Sentrozom hayvan hücrelerinde bulunur

Yorumlar
  • 0 Yorum