Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356700

9F elementinin periyodik çizelgedeki yeri aşağıdakilerden hangisidir?


3. periyot 6A grubu

3. periyot 7A grubu

2. periyot 6A grubu

2. periyot 7A grubu

2. periyot 8A grubu


Yanıt Açıklaması:

Elektron dizilimi: 1s2 2s2 2p5 şeklindedir. En büyük başkuantum sayısı elementin bulunduğu periyodu, değerlik elektronu sayısı ise bulunduğu grubu ifade etmektedir. Bu durumda Flor, 2.periyot 7A grubu elementidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum