Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1255072

Ökaryotik hücrelerin sitoplazması boyunca çekirdeğe kadar uzanan bir zarlar ağının oluşturduğu birbirine bağlantılı kanallar sistemi aşağıdakilerden hangisidir? 


Lizozom

Endoplazmik Retikulum

Golgi Kompleksi

Mitokondri

Kloroplast


Yanıt Açıklaması:

Ökaryotik hücrelerin sitoplazması boyunca çekirdeğe kadar uzanan bir zarlar ağının oluşturduğu endoplazmik Retikulum (ER) birbirine bağlantılı kanallar sistemidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum