Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356596

Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması hangi biliminin çalışma alanıdır?


Sitoloji

Histoloji

Psikoloji

Patoloji

Embriyoloji


Yanıt Açıklaması:

Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması “Hücre Biyolojisi (Sitoloji)” biliminin çalışma alanıdır ve tek-hücreli organizmalardan çok-hücreli organizmalara kadar geniş bir yelpazede mikroskobik ve moleküler düzeylerde çalışılmaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum