Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356664

Şekilde gösterilen hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir.


Kloroplast

Endoplazmik Retikulum

Lizozom

Peroksizom

Mitakondri


Yanıt Açıklaması:

Yorumlar
  • 0 Yorum