Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356728

I.  London Kuvvetleri

II. Dipol-Dipol Etkileşimleri

III. Hidrojen Bağı

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Moleküller Arası Etkileşimler veya Van der Waals Kuvvetleri olarak tanımlanan etkileşimlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız II, III

Yalnız I ve II

I, II, III


Yanıt Açıklaması:

Kimyasal bağlarla oluşan moleküller kendi aralarında veya farklı moleküllerle çeşitli etkileşimlerde bulunurlar. Moleküllerin birçok özelliğini açıklayan ve onları bir arada tutan etkileşimler Moleküller Arası Etkileşimler veya Van der Waals Kuvvetleri olarak adlandırılırlar. Daha önce de belirtildiği gibi kimyasal bağlara göre oldukça zayıf etkileşimlerdir. Bir maddenin erime noktası, kaynama noktası, çözünürlüğü vb. fiziksel özelliklerini belirleyen etkileşimlerdir. Bu etkileşimler en temel olarak London Kuvvetleri, Dipol-Dipol Etkileşimleri ve Hidrojen Bağı olmak üzere üç ana grupta incelenmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum