Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1196868

Aşağıdakilerden hangisi/hangilerinde apolar kuvvetler etkilidir?

I. London kuvvetleri

II. Dipol-Dipol kuvvetleri

III. Hirojen bağı


Yalnız I

Yalnız II

I-II

II-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Sadece London kuvvetleri apolar molekülerde etkilidir, diğerleri polar moleküllerde görülür.

Yorumlar
  • 0 Yorum