Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1196928

Belirli bir elementin atomları arasında kütle farklarının gözlenmesi çekirdekte bulunan atom altı parçacık aşağıdakilerden hangisidir?


Nötron

Proton

Elektron

Anyon

Katyon


Yanıt Açıklaması:

Belirli bir elementin atomları arasında kütle farklarının gözlenmesi çekirdekte proton ve elektron dışında bir atom altı parçacığın varlığını ortaya koymuştur ve bu parçacık nötron olarak adlandırılmaktadır. Nötronlar ve protonlar çok benzer parçacıklardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum