Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1199796

Aşağıdakilerden hangisi prokaryottur?


Bitkiler

Hayvanlar

Bakteriler

Funguslar

Algler


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak hücreler genetik madde olan DNA molekülünün içinde bulunduğu bir organel olan çekirdek içerip içermediklerine göre: 1. Çekirdeksiz hücre = Prokaryot (bakteriler ve arkealar) ya da 2. Çekirdekli hücre = Ökaryot (bitkiler, hayvanlar, fungiler, algler ve protozoalar) olarak sınıflandırılırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum