Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1238662

Çözelti aşağıdakilerden hangisi ile aynı şeyi ifade eder?


Homojen karışım

Heterojen karışım

Çözünen

Çözen

Eriyik


Yanıt Açıklaması:

Homojen karışımlara çözelti denir

Yorumlar
  • 0 Yorum