Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1248249

Aşağıdakilerden hangisi heterojen bir karışımdır?


Tuzlu su

Şekerli su

Kolonya

Plazma

Zeytinyağı-su karışımı


Yanıt Açıklaması:

Birden fazla maddenin, kendi özellikleri değişmeden bir araya gelmesiyle oluşturdukları sisteme karışım denir. Karışımlar homojen ya da heterojen olabilir.
Suda bir kaşık şeker çözündüğünde, bileşimi her tarafında aynı olan bir homojen karışım elde edilir. Benzer şekilde tuzlu su ve kolonya da homojen karışımlara örnek verilebilir. Homojen karışımlar, çözeltiler olarak adlandırılır. Bir çözücüde çözünen maddelerin bulunması, çözücünün fiziksel özelliklerini değiştirebilir. Örneğin; kan plazması, bizim için hayati öneme sahip bir çözeltidir. Plazma; tuzların, şekerlerin, diğer besin maddelerinin ve metabolizma atıklarının sudaki çözeltisidir. 

Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum