Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356719

32Ge elementi için elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


1s22s22p63s23p64s23d104p1

1s22s22p63s23p64s23d104p2

1s22s22p63s23p64s23d104p3

1s22s22p63s23p64s23d104p5

1s22s22p63s23p64s23d104p6


Yanıt Açıklaması:

Hund Kuralı’na göre bir alt kabuktaki elektronların en kararlı dağılımı en fazla paralel spin içeren hâldir, yani elektronlar eş enerjili orbitallere önce paralel spinli olarak tek tek yerleşir ve sonra kalan elektronlar zıt spinli olarak yerleşir.

Yorumlar
  • 0 Yorum