Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356729

Polar bir molekülün kısmi pozitif tarafı diğer bir polar molekülün kısmi negatif tarafına yakın olduğunda bu iki molekül birbirini çeker. İki polar molekül arasındaki bu elektrostatik çekimin sonucunda oluşan kuvvete ne ad verilir?


Dipol-dipol kuvveti

London Kuvvetleri

Hidrojen Bağı

Kovalent bağ

İyonik bağ


Yanıt Açıklaması:

Polar bir molekülün kısmi pozitif tarafı diğer bir polar molekülün kısmi negatif tarafına yakın olduğunda bu iki molekül birbirini çeker. İki polar molekül arasındaki bu elektrostatik çekimin sonucunda oluşan kuvvete dipol-dipol kuvveti adı verilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum