Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1198177

Aşağıdakilerden hangisi çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kolligatif özelliklerinden değildir?


Hidrostatik basınç

Donma noktası alçalması

Osmotik basınç

Buhar basıncı düşmesi

Kaynama noktası yükselmesi


Yanıt Açıklaması:

Çözüneni uçucu olmayan çözeltilerin kolligatif özellikleri; buhar basıncı düşmesi, kaynama noktası yükselmesi, donma noktası alçalması ve osmotik basınçtır.

Yorumlar
  • 0 Yorum