Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1223909

  1. RNA primerinin sentezi
  2. Çift-sarmal DNA’nın açılması
  3. Primerin çıkarılması ve zıt iplikte sentez
  4. DNA zincirinin 5'- 3' yönünde büyümesi
  5. Yeni sentez edilen DNA zincirinin birleşmesi

Yukarıda verilen DNA replikasyon aşamalarının oluşum sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?


I-III-II-IV-V

II-I-IV-III-V

III-I-II-V-IV

IV-III-I-II-V

V-IV-III-I-II


Yanıt Açıklaması:

DNA Replikasyonu 1. Çift-sarmal DNA’nın açılması 2. RNA primerinin sentezi 3. DNA zincirinin 5' 3' yönünde büyümesi 4. Primerin çıkarılması ve zıt iplikte sentez 5. Yeni sentez edilen DNA zincirinin birleşmesi

Yorumlar
  • 0 Yorum