Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1242643

Hücreyi koruyan ve her hücre için özel olan ve hücrelerin birbirini tanıması
ve hormonların hücreleri tanıması için belirteç görevi yapan yapılara ne ad verilir?


Por

Glikokaliks

Prenil

Miristoil

Glikozil- fosfatidilinositol


Yanıt Açıklaması:

Glikokaliks hücreyi korur, her hücre için özeldir ve hücrelerin birbirini tanıması
ve hormonların hücreleri tanıması için belirteç görevi yapar. Zar yapı içinde madde geçişini sağlayan por adı verilen geçitler bulunur.

Hücre zarındaki proteinler integral (zargeçişli) ya da periferal olarak yerleşim gösterirler. İntegral proteinler sitoplazmik yüzeyden zarı geçip hücre yüzeyinden uzantılar yapacak şekilde yer alırlar. Periferal proteinler ise sitoplazmik ya da hücrenin dış yüzeyinde yer alırlar ve zara lipitler ve glikolipitlerle tutunurlar.
Zara dışarıdan tutunma proteinlerin ucundaki glikozil- fosfatidilinositol çapaları ile içten tutunma ise proteinlerin ucuna eklenen prenil ya da miristoil adı verilen hidrofobik moleküller ile olur. Zara bağımlı bu proteinler bu özelliklerini, glikolizasyon, asetilasyon ve prenilasyon gibi sonradan geçirdikleri kimyasal modifikasyonlar sonucu kazanırlar.

Buna göre doğru cevap B seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum