Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1279199

Hücrelerde oluşan artık ürünlerin depolandığı organel aşağıdakilerden hangisidir?


Peroksizom

Lizozom

Koful

Mitokondri

Endoplazmik retikulum


Yanıt Açıklaması:

Bazı hücrelerde tek zarla çevrili olan vakuol ya da koful adı verilen diğer bir zar-bağımlı organel bulunur. Bitki hücreleri genellikle büyük ve tek vakuol içerirken hayvan ve maya hücreleri geçici depo ya da taşıma amaçlı küçük vakuollere sahiptir. Hücrede oluşan artık ürünler ve sıvılar burada depolanır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum