Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1281950

Nükleik asitlerin yapısındaki baz çiftleri aşağıdakilerden hangi bağ ile birbirine bağlanmıştır?


fofsodiester bağları

zayıf hidrojen bağları

b-1,4- glikozidik bağ

b-1,3-glikozidik bağ

ester bağı


Yanıt Açıklaması:

İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır. Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir ve bir baz daima diğer zincirdeki tamamlayıcı bir baz ile çift oluşturur. Her baz çifti zayıf hidrojen bağları ile birbirine tutunurlar. A daima T ile iki hidrojen bağı ve C ise G ile üç hidrojen bağıyla çift oluşturur. Doğru cevap B’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum