Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1287163

Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlara ne ad verilmektedir?


Kolloid

Emülsiyon

Süspansiyon

Heterojen

Jel


Yanıt Açıklaması:

Kolloidler: Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum