Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356648

I.Son derece hızlı geçiş olur. II.Kanallar seçici değildir. III.Özel sinyallere yanıt olarak kısa sürede açılırlar. 

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri hücre zarında bulunan iyon kanallarının özelliklerindendir?


Yalnız II

I-II

I-III

II-III

I-II-III


Yanıt Açıklaması:

Hücre zarında bulunan iyon kanallarının üç önemli özelliği vardır. Bu özellikler şunlardır:

  • Son derece hızlı geçiş olur.
  • Kanallar yüksek düzeyde seçicidirler.
  • Özel sinyallere yanıt olarak kısa sürede açılırlar. Bu nedenle hücre zarında bulunan iyon kanallarına ilişkin verilenlerden I. ve III. madde doğrudur. Doğru cevap C'dir.
Yorumlar
  • 0 Yorum