Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356696

I. Bir gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşüne benzer şekilde elektronun da kendi etrafında döndüğü şeklinde açıklanarak, hareketi spin olarak adlandırılır.
II. Birden fazla elektronlu atomların temel enerjili hâllerinde, elektronlar orbitallere atomun toplam enerjisi en fazla olacak şekilde yerleşir.
III. Hund Kuralı’na göre bir alt kabuktaki elektronların en kararlı dağılımı en fazla paralel spin içeren hâldir, yani elektronlar eş enerjili orbitallere önce paralel spinli olarak tek tek yerleşir ve sonra kalan elektronlar zıt spinli olarak yerleşir.
Yukarıda verilen öncüllerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


Yanıt Açıklaması:

Bir gezegenin kendi ekseni etrafında dönüşüne benzer şekilde elektronun da kendi etrafında döndüğü şeklinde açıklanarak, hareketi spin olarak adlandırılır. Birden fazla elektronlu atomların temel enerjili hâllerinde, elektronlar orbitallere atomun toplam enerjisi en az olacak şekilde yerleşir. Hund Kuralı’na göre bir alt kabuktaki elektronların en kararlı dağılımı en fazla paralel spin içeren hâldir, yani elektronlar eş enerjili orbitallere önce paralel spinli olarak tek tek yerleşir ve sonra kalan elektronlar zıt spinli olarak yerleşir.

Yorumlar
  • 0 Yorum