Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1197034

Aşağıdaki bağlardan hangisi/hangileri iki farkı atomun arasında meydana gelir?

I. Polar kovalent

II. Apolar kovalent

III. İyonik


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

II-III


Yanıt Açıklaması:

Polar kovalent ve iyonik bağlar iki farklı atom grubu arasında meydan gelir.

Yorumlar
  • 0 Yorum