Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1197952

Vücudumuz için gerekli olan A vitamini ve fotosentez sırasında ışığı toplanmasında rolü olan karotenoit pigmentlerinin sentezlenmesini sağlayan lipit türevi doymamış moleküllere ne ad verilir?


Lipoprotein

Apoprotein

Terpen

Pentoz

Tetroz


Yanıt Açıklaması:

Terpenler lipit türevi doymamış moleküllerdir. Beş-karbonlu bileşikler olan izopren (2-metil bütadien) ve türevlerinin çeşitli kombinasyonlarda eklenmesiyle sentezlenirler. Vücudumuz için gerekli olan A vitamini ve fotosentez sırasında ışığı toplanmasında rolü olan karotenoit pigmentleri bu şekilde sentezlenirler. Doğru cevap C şıkkıdır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum