Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1219662

Yukarıdaki şekilde proteinlere ait hangi düzenlenme gösterilmektedir?


Amino asit yapısı

Birincil (primer) yapı

İkincil (sekonder) yapı

Üçüncül (tersiyer) yapı

Dördüncül (kuarterner) yapı


Yanıt Açıklaması:

Soruda verilen şekil proteinlerin ikincil (sekonder) yapısını göstermektedir. İkincil (sekonder) yapı: amino asitlerin karbonil ve imido grupları arasında hidrojen bağları oluşması sonucu amino asit zincirinde sarmal ya da tabaka şeklinde katlanmalar ile meydana gelen üç boyutlu yapıdır. Zayıf hidrojen bağları aynı amino asitin grupları arasında ya da farklı amino asitin grupları arasında olabilir. Bu şekilde meydana gelen yapılara 1-) alfa-sarmal ve 2-) beta- plaka yapı denir. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum