Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1222029

Periyodik çizelge ile ilgili verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Periyodik çizelge, s- bloğu, p- bloğu, d- bloğu ve f- bloğu olmak üzere dört blok halindedir.

Periyodik çizelgede soldan sağa gidildikçe atom yarıçapı azalmaktadır.

Periyodik çizelgede 1A-8A grubu elementleri d ve p bloğunda yer alır.

Periyodik çizelgede bir grup boyunca yukarıdan aşağı inildikçe birinci iyonlaşma değerleri azalır.

Periyodik çizelgede elektronegatiflik soldan sağa gittikçe artar.


Yanıt Açıklaması:

Periyodik çizelgede 1A-8A grubu elementleri s ve p bloğunda yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum