Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1234769

'Çözeltilerin donma noktasındaki azalma o çözeltideki çözünmüş maddenin tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Bir çözeltinin ............ (∆Td ), molalitesi (m) ile doğru orantılıdır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Donma noktası alçalması

Yarı geçirgen zar

Hidratasyon

Kolloid

Emülsiyon


Yanıt Açıklaması:

Çözeltilerin donma noktasındaki azalma o çözeltideki çözünmüş maddenin tanecik sayısına bağlı olarak değişir. Bir çözeltinin donma noktası alçalması (∆Td ), molalitesi (m) ile doğru orantılıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum