Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1277126

Aşağıdakilerden hangisi DNA'nın özelliklerinden biri değildir?


Çift-sarmal yapı aynı boyda iki oluk ya da kıvrıma sahiptir

Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir

Bir baz daima diğer zincirdeki tamamlayıcı bir baz ile çift oluşturur

İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır

Sağa dönüşümlü bir sarmaldır


Yanıt Açıklaması:

DNA molekülü çok önemli 8 özelliğe sahiptir:
1. İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.
2. Azot içeren bazlar, şeker-fosfat iskeletinden molekülün merkezine doğru çekilmişlerdir ve bir baz daima diğer zincirdeki tamamlayıcı bir baz ile çift oluşturur.
3. Her baz çifti zayıf hidrojen bağları ile birbirine tutunurlar. A daima T ile iki hidrojen bağı ve C ise G ile üç hidrojen bağıyla çift
oluşturur. Çiftler baz – komplementeri olarak ifade edilir.
4. Bu iki iplik antiparalel yani zıt polariteye sahiptir. Bir iplik 5' 3' diğeri ise 3' 5' yönünde yer alır.
5. Çift-sarmal yapı büyük ve küçük olmak üzere iki oluk ya da kıvrıma sahiptir.
6. Sarmalın çapı 2 nm olup 10 baz çifti içeren her büyük kıvrımı 3.4 nm uzunluktadır. Her baz çiftinin arası ise 0.34 nm’dir.
7. Sağa dönüşümlü bir sarmaldır.
8. Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

Yorumlar
  • 0 Yorum