Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356636

Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücrelerin özelliklerinden biri değildir?


Anerobik solunum

Kamçı

Halkasal DNA

Kapsül

Hücre iskeleti


Yanıt Açıklaması:

Prokaryotik hücreler hücre zarı, hücre duvarı ve onun üzerinde kapsülle çevrilidir. Hücre yüzeyinden uzanan kamçı ve çok sayıda pilusa sahiptirler. Hem oksijenli (aerobik) hem de oksijensiz (anaerobik) solunum yapan tipleri bulunur. Prokaryotlarda genetik madde olan DNA molekülü tek ve halkasal olarak sitoplazmada yer alır ve nükleoid adı verilir. İşlevlerini sitoplazmada gerçekleştiren DNA yapısal olarak daha basit organize olmuştur. Çok sayıda protein sentezi yapan ribozomlar sitoplazmada yer alırlar.

Yorumlar
  • 0 Yorum