Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356710

1A ve 2A grubu elementlerinde hangi tip orbitalin alt kabuğu doludur?


s

p

d

e

f


Yanıt Açıklaması:

Periyodik çizelge, elementlerin molekülleri oluştururken kullandıkları elektronların yerleştikleri orbitallere göre, s- bloğu, p- bloğu, d- bloğu ve f- bloğu olmak üzere dört blok halindedir. 1A ve 2A grubu elementlerinde s alt kabuğu doludur. Doğru cevap A seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum