Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1218227

Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde bulunup bitki hücrelerinde bulunmaz?


Hücre duvarı

Sentrozom

Plazma zarı

Plastidler

Merkezi vakuol


Yanıt Açıklaması:

Yüksek ökaryotik canlılardan bitki ve hayvan hücreleri de önemli yapısal ve işlevsel farklı özelliklere sahiptirler. Bir bitki hücresinde plazma zarının üzerinde bakteriler gibi ama selüloz yapıda bir hücre duvarı varken hayvan hücresinde yalnızca plazma zarı vardır. Bitki hücreleri büyük bir merkezi vakuol ve plastidlere sahipken hayvan hücresinde farklı olarak sentrozom bulunur. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum