Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356587

I. Hücre Duvarı
II.Sentrozom
III.Plastid
IV.Merkezi koful
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bitki hücresinde bulunmaktadır?


Yalnız I

Yalnız IV

I, III, IV

I, II, III

Hepsi


Yanıt Açıklaması:

Bitki hücresinde selülozdan hücre duvarı, plastid ve merkezi koful bulunmaktadır. Sentrozom ise yoktur.

Yorumlar
  • 0 Yorum