Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356616

Ökaryotik hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Ökaryotik hücreler, içinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir.

Ökaryotik organizmalar yalnızca oksijenli solunum yaparlar.

Bir bitki hücresinde plazma zarının üzerinde bakteriler gibi ama selüloz yapıda bir hücre duvarı varken hayvan hücresinde yalnızca plazma zarı vardır.

Bitki hücreleri büyük bir merkezi vakuol ve plastidlere sahipken hayvan hücresinde farklı olarak sentrozom bulunur.

Bitki ve hayvan hücresinde tipik depo karbonhidratı glikojendir.


Yanıt Açıklaması:

Ökaryotik hücreler, içinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir. Bitkiler, hayvanlar protistler ve fungiler ökaryotik organizmalardır. Ökaryotik organizmalar yalnızca oksijenli solunum yaparlar. Prokaryotik hücrelerden farklı olarak, çekirdekçik, hücre iskeleti ve sitoplazmik organeller gibi yapılara sahiptirler. Bir bitki hücresinde plazma zarının üzerinde bakteriler gibi ama selüloz yapıda bir hücre duvarı varken hayvan hücresinde yalnızca plazma zarı vardır. Bitki hücreleri büyük bir merkezi vakuol ve plastidlere sahipken hayvan hücresinde farklı olarak sentrozom bulunur. Bitki hücresinin tipik depo karbonhidratı nişasta iken, hayvan hücresinde tipik depo karbonhidratı glikojendir. Bu nedenle doğru cevap E’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum