Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356681

I İntegral proteğinler

II Periferal proteğinler

III Globuler proteğinler

Yukarıdaki hücre zarı bileşenlerinden hangisi yada hangileri zarın iç ve dış kısmı ile temas etmektedir?


I ve II

II ve III

I ve III

Sadece I

Sadece III


Yanıt Açıklaması:

İntegral proteğinler hücre zarının içerisinde her iki yüzeye de temas eden yapılardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum