Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356723

Aşağıdakilerden hangisi gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerjidir?


Orbital Enerjisi

Elektron Enerjisi

İyonlaşma Enerjisi

Kovalent Enerjisi

Bağ Enerjisi


Yanıt Açıklaması:

Gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron uzaklaştırmak için verilmesi gereken enerji iyonlaşma enerjisi olarak tanımlanmaktadır. Nötr bir atomdan bir elektron koparılması için gereken enerji birinci iyonlaşma enerjisidir. Diğer elektronların da koparılması durumunda karşılık gelen enerjiler, ikinci, üçüncü vb. iyonlaşma enerjisi olmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum