Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1196791

Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgelere ..................... denir.

yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Atom orbitalleri

Baş kuantum sayısı

Magnetik kuantum sayısı

Element

Elektron spini


Yanıt Açıklaması:

Dalga fonksiyonunun karesi, atom çekirdeği etrafındaki üç boyutlu uzayda elektron yoğunluğu dağılımını göstermektedir ve elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum