Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1199787

  1. Şekil değiştirir.
  2. Hareket ederler.
  3. Bilgi taşırlar.
  4. Büyür ve bölünürler.

Yukarıda verilenlerden hangileri hücrenin genel özelliklerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Hücreler yaşam ve yaşamın devamlılığını sağlamada ve değişen koşullara cevap vermede gerekli olan çeşitli metabolik reaksiyonlar ile birçok moleküler yapının yapımını ve yıkımını yönetirler. Böylece, şekil değiştirir ve hareket ederler, farklılaşırlar, algılar ve bilgi taşırlar, büyür ve bölünürler.

Yorumlar
  • 0 Yorum