Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1199830

“Oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir. İşlevinden dolayı farklı hücrelerdeki sayısı ve lokalizasyonu değişebilir. Çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozin üç fosfat) burada sentezlenir. Böylece, şekerlerin ve diğer hücresel moleküllerin mitokondride oksidasyonu sonucu besin moleküllerinden enerji elde edilmiş ve ATP içinde tutulmuş olur. Oksidasyonda gerekli elektron transportu ve ATP sentezi için görevli moleküller kristalar üzerinde ve matriks içinde yer alır.” şeklinde tanımlanan organel aşağıdakilerden hangisidir?


Golgi cisimciği

Mitokondri

Lizozom

Sentrozom

Kloroplast


Yanıt Açıklaması:

Mitokondriler oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleridir. İşlevinden dolayı farklı hücrelerdeki sayısı ve lokalizasyonu değişebilir. Çoğu metabolik reaksiyonda enerji kaynağı olarak kullanılan ATP (adenozin üç fosfat) burada sentezlenir. Böylece, şekerlerin ve diğer hücresel moleküllerin mitokondride oksidasyonu sonucu besin moleküllerinden enerji elde edilmiş ve ATP içinde tutulmuş olur. Oksidasyonda gerekli elektron transportu ve ATP sentezi için görevli moleküller kristalar üzerinde ve matriks içinde yer alır.

Yorumlar
  • 0 Yorum