Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1244723

  1. DNA
  2. Proteinler
  3. Kalsiyum
  4. Lipitler
  5. Sodyum

Hangileri hücreleri oluşturan makromoleküller arasında yer alır?


I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

III, IV ve V

III ve V


Yanıt Açıklaması:

Canlı hücreyi oluşturan makromoleküller ya da biyomoleküller ise başlıca dört kategoriye ayrılır:

  • Nükleik asitler (DNA ve RNA)
  • Proteinler
  • Polisakkaritler
  • Belirli lipitler 

Doğru cevap C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum