Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1283671

Aşağıdakilerden hangisi dört-halkalı hidrokarbon türevi ve hidrofobik özellikte moleküller olan. Özellikle ökaryotik hücrelerde bulunan ve içerdikleri çift bağların sayısı ve pozisyonu ile fonksiyonel grupları bakımından farklılıklar gösteren, mitokondri ve kloroplastların iç zarları hariç diğer organel zarları ve plazma zarlarının yapısında bulunan lipid sınıfıdır?


Fosfolipitler

Triaçilgliseroller

Steroitler

Glikolipitler

Lipoproteinler


Yanıt Açıklaması:

Steroitler dört-halkalı hidrokarbon türevleri olarak lipitlerin diğer farklı bir sınıfıdır. Polar değillerdir ve dolayısıyla hidrofobik özellikte moleküllerdir. Özellikle ökaryotik hücrelerde bulunan steroitler birbirlerinden içerdikleri çift bağların sayısı ve pozisyonu ile fonksiyonel grupları bakımından farklılıklar gösterirler (Şekil 2.25). Hayvan hücrelerinin en yaygın steroiti kolesteroldür. Kolestrol mitokondri ve kloroplastların iç zarları hariç diğer organel zarları ve plazma zarlarının yapısında bulunur. Doğru cevap C’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum