Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356732

Kuantum sayıları ile ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Baş Kuantum Sayısı; Orbitalin bulunduğu kabuğu belirtir ve 1, 2, 3… gibi tam sayılar kullanılarak ifade edilir.
II. Açısal Momentum Kuantum Sayısı; Orbitallerin şekillerini açıklar ve orbital türünü belirtir.
III. Magnetik Kuantum Sayısı;  Orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösterir.


Yalnız I

Yalnız I ve II

I, II, III

Yalnız II ve III

Yalnız III


Yanıt Açıklaması:

Baş Kuantum Sayısı; Orbitalin bulunduğu kabuğu belirtir ve 1, 2, 3… gibi tam sayılar kullanılarak ifade edilir.
Açısal Momentum Kuantum Sayısı; Orbitallerin şekillerini açıklar ve orbital türünü belirtir.
Magnetik Kuantum Sayısı;  Orbitalin uzaydaki yönlenmesini gösterir.

Yorumlar
  • 0 Yorum