Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1356735

Aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

I. Bir atomda bulunan proton sayısı atom numarası olarak adlandırılır.

II. Bir elementte proton sayısına eşit sayıda elektron yer almaktadır.

III. Bir atomun atom numarası değişmeyen bir büyüklüktür.

IV. Kütle numarası  atomun sahip olduğu proton ve nötronların toplam sayısına eşittir ve atom kütlesi olarak da bilinmektedir.


I, II, III, IV

Yalnız I

Yalnız I ve II

Yalnız I, II, III

Yalnız II, IV


Yanıt Açıklaması:

Bir atomda bulunan proton sayısı atom numarası olarak adlandırılır ve Z harfi ile gösterilir. Elementi tanımlayan ve kimyasal karakteri hakkında bilgi veren bir kavramdır.
Bir elementte proton sayısına eşit sayıda elektron yer almaktadır. Bir atomun atom numarası değişmeyen bir büyüklüktür. Kütle numarası ise atomun sahip olduğu proton ve nötronların toplam sayısına eşittir nve atom kütlesi olarak da bilinmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum