Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1189878

Non-hidrolitik kırılma reaksiyonlarını katalizleyen enzimler, aşağıdakilerden hangisidir?


Oksidoredüktazlar

Transferazlar

İzomerazlar 

Hidrolazlar

Liyazlar


Yanıt Açıklaması:

Non-hidrolitik kırılma reaksiyon tipinde moleküller su kullanılmadan ayrılır. Bu kategorideki en yaygın reaksiyon C-C bağı kırılmasıdır. Bu reaksiyonları katalizleyen enzimler liyazlar olarak adlandırılır. Non-hidrolitik C-C bağı ayrılmasına örnek olarak aldolaz tarafından katalizlenen fruktoz 1,6-bifosfat’ın ikiye ayrılması verilebilir. Doğru cevap E seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum