Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1194374

Standart serbest enerji değişimi formülünde mutlak sıcaklık kaç Kelvin'dir?


100

198

200

298

398


Yanıt Açıklaması:

Standart serbest enerji değişimi (?G°') aşağıdaki formül ile hesaplanır:
?G°' = - 2.303 RT log K'eq
Burada R, Gaz sabiti olup, değeri 8.315 Joule (J)/mol ve T ise Mutlak sıcaklık olup, değeri 298 Kelvin’dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum