Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1232100

I. Alkan

II. Azot

III. Karbon

IV. Keton

V. Tiyol

Yukarıda verilen şıklardan hangisi/hangileri biyomoleküllerin atomlarını içeren organik moleküllerdir?


I, IV, V

II, III

III

I, IV

I, II, V


Yanıt Açıklaması:

Biyomoleküller temel olarak karbon (C), hidrojen (H), oksijen (O), azot (N), kükürt (S) ve fosfor (P) atomlarını içeren organik moleküllerdir.

Yorumlar
  • 0 Yorum