Hücre Kimyası Deneme Sınavı Sorusu #1233395

Pasteur yöntemi Enantiyomerleri diastereomere çevirmek Kiral kramatografik yöntem Rasemik bir karışımı veya enantiyomerlerden birinin fazla olduğu bir karışımı yukarıdaki yöntemlerden hangisi/leri ile ayırabiliriz?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Enantiyomerlerin erime noktası, kaynama noktası, çözünürlük vs. gibi bütün fiziksel özellikleri aynı oldu-ğundan bunları organik bileşiklerin ayrılmasında kullanılan damıtma, ekstraksiyon ve kristallendirme gibi ba-sit ayırma yöntemleri kullanarak ayıramayız. “Rasemik bir karışımı veya enantiyomerlerden birinin fazla olduğu bir karışımı nasıl ayırırız?” sorusu akla gelebilir. Bu tür karışımları ayırmak için üç yöntem bulunmaktadır:

  • Pasteur yöntemi
  • Enantiyomerleri diastereomere çevirmek
  • Kiral kramatografik yöntem
Yorumlar
  • 0 Yorum